Білокуракинська селищна військова адміністрація
Сватівського району Луганської області

Бюджет на 2016 рік

БІЛОКУРАКИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДРУГА  СЕСІЯ

РІ Ш Е Н Н Я

 

Від  23 грудня 2015 року

смт. Білокуракине

                                                                                                                       № 2/2

Про селищний бюджет  на 2016 рік

            У відповідності до статей 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 21-24, 55, 63, 64, 691, 73,75,76, 77, 85, 89, 91, 96, 101, 102, 1032,1034, 108,  п.20 прикінцевих та перехідних положень  Бюджетного кодексу України, ч.10 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Білокуракинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів на 2016 рік у сумі 41303,397 грн. в т.ч.  доходи загального фонду селищного бюджету у сумі  41170,542тис. грн., доходи спеціального фонду селищного бюджету 132,855 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки  селищного бюджету у сумі 41303,397 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  у сумі  39680,542 тис. грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 1622,855 тис. грн.;

- профіцит загального фонду селищного бюджету у сумі 1490,0 тис. грн. (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 1490,0 тис. грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2016 рік  в сумі 41303,397 тис.грн., в т ч по загальному фонду 39680,542тис.грн. та спеціальному фонду 1622,855тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  згідно з додатком №3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету  у сумі  10,0 тис. гривень.

4. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2016рік за економічною структурою видатків:

•        оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)

•        нарахування на заробітну плату (код 2120)

•        трансферти населенню (код 2730)

•        трансферти місцевих бюджетів (код 2620)

•        оплата за енергоносії (код 2270)

5. Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України визначити головним розпорядником бюджетних коштів на 2016 рік – селищного голову.

6. Керівникам установ та організацій, які фінансуються з селищного бюджету передбачити в кошторисах доходів і видатків на 2016 рік в повному обсязі кошти на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно да встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за природний газ, теплову та електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, передбачених кошторисами видатків на 2016 рік. ( ч.4 ст.77 Бюджетного кодексу України).

7. Затвердити міжбюджетні трансферти з селищного бюджету Білокуракинському районному бюджету на 2016 рік в сумі 34280,90 тис. грн. згідно додатка 4.

8.Делегувати повноваження Білокуракинському районному бюджету на здійснення видатків по установам закладів освіти, охорони здоров*я,  соціального захисту, культури, фізичної культури і спорту  Білокуракинської  селищної ради на 2016 рік.

9. Надати право селищному голові укласти договір з головою  Білокуракинської районної ради Бондаренко К.І. щодо надання інших субвенцій на здійснення видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік.

10. Затвердити перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку на суму 1490,0 тис. грн. згідно з додатком 5.

11.Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 3200,736 тис. грн.  згідно з додатком 6.

12.     Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові  Білокуракинської селищної ради  у 2016 році в особі селищного голови  Білокуракинської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2016  рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України, а також  надходження від адміністративних штрафів та державного мита.

15.Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691  Бюджетного кодексу України.

16. Встановити що пільги по сплаті податків та зборів (обов`язкових платежів) в 2016 році діють відповідно до рішення сесії №82/7 від 14.07.2015 «Про встановлення ставок земельного податку та затвердження Положення про земельний податок по Білокуракинській селищній раді».

 

17. Установити, що у тих випадках, коли депутати селищної ради вносять до селищної ради пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з селищного бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків селищного бюджету.

18. Установити розмір резервного фонду селищної ради на 2016 рік в сумі 30,00 тис. гривень.

19. Рішення про селищний бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на сайті Білокурикинської селищної ради.

20. Це рішення набирає чинності та застосовується з 1 січня 2016 року  і діє до 31 грудня 2016 року.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

22. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Селищний голова                                          С.І. Сірик

 

БІЛОКУРАКИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ТРЕТЯ  СЕСІЯ

РІ Ш Е Н Н Я

 

Від  13 січня 2016 року

смт. Білокуракине

                                                                                                                       № 3/1

 

Про внесення змін до

Селищного бюджету  на 2016 рік

 

            У відповідності до статей 43, 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 21-24, 55, 63, 64, 691, 73,75,76, 77, 85, 89, 91, 96, 101, 102, 1032,1034, 108,  п.20 прикінцевих та перехідних положень  Бюджетного кодексу України, ч.10 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Білокуракинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.21015 №2/2 « Про селищний бюджет на 2016 рік» ( далі – рішення) :
    1. У пункті 1 рішення цифри «41303,397» «41170,542» «132,855» «41303,397» «39680,542»  «1622,855» замінити відповідними цифрами «46606,097» «46473,242» «132,855» «46606,097» «44983,242» «132,855».
    2. У пункті 2 рішення цифри «41303,397» «39680,542»  «1622,855» замінити відповідними цифрами «46606,097» «44983,242» «1622,855».
    3. У пункті 7 рішення цифри «34280,90» замінити відповідними цифрами «39583,60».
    4. Викласти додатки : 1 «Доходи Білокуракинського селищного бюджету на 2016 рік»,  2 «Фінансування селищного бюджету на 2016 рік»,  3 «Розподіл видатків Білокуракинського селищного бюджету на 2016 рік», 4 «Міжбюджетні трансферти з Білокуракинського селищного бюджету Білокуракинському районному бюджету на 2016 рік», 5 «Перелік об`єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку», 6 «Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів Білокуракинського селищного бюджету  у 2016 році» - у новій редакції згідно з додатками 1-6 до цього рішення.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Білокуракинської селищної ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Селищний голова                                          С.І. Сірик

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь