A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білокуракинська громада
Луганська область, Сватівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ФІЛІЯ «БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙАВТОДОР» ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР"

Дата: 08.05.2020 14:12
Кількість переглядів: 537

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

___________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

2020565748

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу
на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ФіліЯ «БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ РАЙАВТОДОР» ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"Код згідно з ЄДРПОУ 31995774

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

            Юридична адреса об’єкта: 93400, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, будинок 70; виробничі потужності об’єкту розташовані за адресою: 92200 Луганська область, Білокуракинський район, смт. Білокуракине, вул.Чапаєва, буд.240-а. Телефон: (0645) 704007; e-mail: dp.lg.oad@ukr.net.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика - виробництво асфальтобетону.

Технічна альтернатива 1.

Діючий асфальтобетонний завод (далі по тексту АБЗ) експлуатується з дотриманням існуючої технології виробництва асфальтобетону з використанням асфальтозмішувача «ДС-158», трьохступеневої системи очищення, котлів для розігріву бітуму, дільниці для зберігання пічного альтернативного сумішевого палива, внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Пальники в якості палива використовують пічне альтернативне сумішеве паливо.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 виробничої діяльності є використання мазуту в якості робочого палива. З урахуванням того, що якісні та кількісні характеристики мазуту значно більші ніж характеристики палива пічного альтернативного сумішевого, технічна альтернатива 2 не є пріоритетною.

            3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності:територіальна альтернатива 1.

Виробничі потужності АБЗ знаходяться на одному виробничому майданчику в смт. Білокуракине за адресою:вул.Чапаєва, буд.240-а. Кадастровий номер земельної ділянки 4420955100:23:001:0129. 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення та обслуговування асфальтобетонного заводу. Площа:2.2751 га.

 

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки діючі технологічні споруди та обладнання прив'язані безпосередньо до місця розташування існуючого виробництва.

            4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність АБЗ поліпшує транспортно-експлуатаційний стан мережі автомобільних доріг. Позитивним моментом планованої діяльності є: наявність надходжень податків в місцевий та державний бюджети; дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів; наявність робочих місць.

            5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Річна програма заводу складає 12000 т асфальтобетонних сумішей. В якості сировини використовуються: кам’яні інертні матеріали, мінеральний порошок та бітум. В якості палива використовується пічне альтернативне сумішеве паливо. Кам’яні інертні матеріали (щебень та відсів) потрапляють на виробничий майданчик автотранспортом та розвантажуються на відкритий склад площею 600 м2. Бітум АБЗ не виготовляє, а закуповує у спеціалізованих підприємств згідно укладених договорів. Мінеральний порошок надходить на виробничий майданчик за допомогою спеціалізованого транспорту в герметичних цистернах. В бункері сушильного барабану асфальтозмішувача «ДС-158» здійснюється сушка кам’яних матеріалів при температурі  1800 С. Просушені матеріали через зачинений елеватор подаються на секцію гуркота, потім через дозатор надходять до змішувача. Весь пил, який утворюється при цьому, проходить три ступені очищення (осьовий прямоточний циклон, група з чотирьох циклонів СЦН-40 та мокрий пиловловлювач ударно-інерційної дії).  Змішування здійснюється в герметичному змішувачі з вагою одного замісу 700 кг з установленою потужністю електродвигунів 33 кВт, який забезпечує швидке рівномірне розподілення складових компонентів суміши та якісне просочування в’яжучей речовиною - бітумом поверхні всіх мінеральних речовин. Температура в котлах-випарювачах, підтримується за допомогою горілок, які працюють на пічному паливі. Продуктивність асфальтозмішувальної установки становить 40 т на годину. Загальна потужність електродвигуна сушильного барабану дорівнює 55 кВ. Електричне живлення здійснюється від зовнішніх мереж (річна потреба в електроенергії 61200кВт*годин/рік). В якості джерел водопостачання використовується існуюча свердловина (дебіт 30,7 м3/добу). Перелік потреб водоспоживання: пилогазоочищеня, побутові потреби. Стічні води відводяться у вигрібну яму з подальшим вивезенням перевізниками згідно укладених договорів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

            Щодо технічної альтернативи1.

Дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про охорону атмосферного повітря»; «Про охорону земель»; «Про відходи»; Водного кодексу України; СН № 3077-84, ДСП №173-96,ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, наказу №309 від 27.06.2006 року "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел" та інших чинних нормативних документів.

Щодо технічної альтернативи 2

не розглядається.

            Щодо територіальної альтернативи 1:

            містобудівні умови та обмеження;

            розмір санітарно-захисної зони;

            протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

            Згідно вимог ДСП №173-96 для: «Виробництва асфальтобетону» встановлена нормативна СЗЗ розміром 1000 м. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 1000 м. З урахуванням вищенаведеного СЗЗ витримана.

Щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

           

 

 

            7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Діючий об’єкт підключений до всіх, необхідних для нормального функціонування, міських інженерних мереж з дотриманням вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання нормативного стану навколишнього середовища з  урахуванням дотримання розмірів СЗЗ.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат. Зміна мікрокліматичних і кліматичних умов відсутня.

Повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від основного виробництва: складу інертних матеріалів; асфальтозмішувача «ДС-158»; роботи котлів для розігріву бітуму; складу ПММ; внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Допоміжні виробництва – зварювальні роботи; піч для опалення адміністративної будівлі. Обсяги викидів забруднюючих речовин встановлені згідно діючих нормативних документів, не перевищують санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів.

Водне середовище. Для забезпечення водою потреб виробничої та господарсько-побутової діяльності підприємства використовується існуюча свердловина. Скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Господарчо-побутові стоки накопичуються у герметичній вигрібній ямі; виробничі стоки, які утворюється в процесі очищення пилогазової суміші, після відстоювання також накопичуються у герметичній вигрібній ямі, з якої по мірі накопичення, згідно укладеного договору, вивозяться спеціалізованою технікою. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться  в межах допустимих норм.

Ґрунт, земельні ресурси - вплив відсутній.

Природно-заповідний фонд, рослинний, тваринний світ - вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення) -  носить позитивний аспект.

Навколишнє техногенне середовище - не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Відходи. Виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціалізованих зачинених контейнерах на окремих майданчиках та передаються згідно договорів на утилізацію та/або захоронення організаціям, які мають відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами.

            Фізичний вплив - вплив шуму та вібрації при виробничій діяльності АБЗ на навколишнє середовище та населення, при максимальному навантаженні роботи підприємства, не перевищує допустимі рівні.

            щодо технічної альтернативи 2

не розглядається.

            щодо прийнятого розміщення планованої діяльності

забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.

            щодо територіальної альтернативи 1

планована діяльність здійснюється в межах існуючого виробництва.

            щодо територіальної альтернативи 2

оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

            9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Виробнича діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 11 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: виробництво асфальтобетону.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Транскордонний вплив відсутній.

            11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6).

            12. Процедура ОВД та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає ОВД згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

ОВД передбачає:

  1. підготовку суб’єктом господарювання звіту з ОВД;
  2. проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  3. аналіз уповноваженим органом звіту з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
  4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
  5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з ОВД уповноважений орган, виходячи з ОВД планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із ОВД.

На стадії громадського обговорення звіту із ОВД протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з ОВД буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

  1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із ОВД (зазначений у шапці повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з ОВД зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з ОВД.

 

 

 

  1. Рішення про провадження планованої діяльності

            Згідно ч.1 ст. 11 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» документ дозвільного характеру є підставою для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності.

  1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації за адресою 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 54 Б; електронна адреса: lugeco@loga.gov.ua,  lugeco@ukr.net, ovd.depr@gmail.com. Тел.: (06452) 4-44-82, Контактна особа: Чернопятко Олег Петрович, Пономаренко Євген Володимирович.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь